×

Новини

127 МЛН. ЛВ. ТРЪГВАТ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ

16.01.2024

Българският бизнес вече може да кандидатства за 127 млн. лв. по новата Програма за конкурентоспособност на бизнеса ПКИП 2021 – 2027, след като Министерството на иновациите и растежа отвори дългоочакваната процедура „Разработване на иновации в предприятията“.

Микро-, малки и средни предприятия (МСП), както и малки дружества със средна пазарна капитализация ще получат между 50 000 и 500 000 лв. безвъзмездна помощ за създаване на нови продукти или иновации в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и със създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се финансират още дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработките по проекта.

По тази покана могат да кандидатстват и големи предприятия, но само в партньорство с МСП.

Тя ще финансира също разходи за възнаграждения на фирмените и изследователски екипи, както и материали, консумативи и външни услуги, свързани с новите разработки.  

Ще се подкрепят разнообразни идеи, сред които: новаторски подходи при въвеждане на ИКТ в промишлеността, изкуствен интелект, автономни роботизирани системи, нови методи за чисто производство, нови решения и дигитализация на културни и творчески индустрии, нови решения за производство, съхранение, преработка и достигане до крайните потребители на специфични български съставки и продукти и мн.др.

Проектите трябва да отговарят на  определени условия, за да бъдат подкрепени, както и да попадат в една от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021 – 2027.

Важно: Преди да започнете подготовка на необходимата документация, за да кандидатствате, погледнете в нашия Речник на проектните понятияи научете:
 - Какво е иновация?
 - Какви са областите на ИСИС?
 - Скалата за технологична готовност.

Абонатите на Fininfo.BG могат да намерят повече подробности тук.

Крайният срок за кандидатстване: 15 май 2024 г.

Подготовката обаче е важна и отнема време! Ако имате интерес и се нуждаете от опитен консултант или доверен партньор за изпълнение на Вашия проект, ни се обадете на: +359 893 721 929 или ни пишете по имейл: info@fininfo.bg. Екипът на Fininfo.BG е винаги на Ваше разположение.