×

Новини

48 МЛН. ЛЕВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

06.05.2022

Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по разработване на програмите за регионална заетост. От тях могат да се възползват безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, хора с увреждания, продължително безработни и хора с ниска квалификация. Планира се разкритите работни места да достигнат до 9150 през 2022 г.

За реализацията на програмите са предвидени над 48 млн. лева, което е над четири пъти повече в сравнение с 2021 г. По тях могат да кандидатстват работодатели както от публичния, така и от частния сектор. Субсидира се заетостта на безработните на пълен или непълен работен ден за период от 3 до 6 месеца.

Всяка областна администрация може да представи в Министерството на труда и социалната политика само една регионална програма за заетост, която да бъде одобрена, като крайният срок за това е 20.05.2022 г.