×

Новини

87 ОБЩИНИ СА ПОДАЛИ ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

04.04.2024

На 2 април приключи срокът за кандидатстване по втората покана за енергийно ефективно улично осветление в общините. Общата стойност на подадените проекти е почти 114 млн. лв., като повече от 15 са предложенията за финансиране с до 2 млн лв. или това е максимално допустимият по мярката бюджет, осигурен от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Очаква се до 4 месеца да стане ясно кои са одобрените проекти. 
Чрез тази процедура българските общини имат възможност да получат 100% безвъзмездна помощ за повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление, модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и цялостно да подобри условията за живот на населението. 


С изпълнението на проектите следва разходите зе елктроенергия на общините да намалеят поне 30%. Важно условие обаче за бенефициентите е в рамките на 5 години след приключване на проекта да извършват ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10% от действително получената безвъзмездна помощ по настоящия проект