×

Новини

887 МЛН. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРЕЗ 2021 И 2022 г.

22.02.2021

Съгласно гласуваните в края на миналата година преходни правила за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, България ще може да разчита на около 887 млн. евро, които ще бъдат инвестирани в земеделския сектор и селските райони, през периода 2021 – 2022 г. Средствата са от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (685 млн. евро), както и от допълнителната помощ, предоставяна на държавата ни чрез Инструмента “Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19 (202 млн. евро).

През 2021 г. са планирани 458 млн. евро, които ще бъдат насочени към земеделския сектор, младите фермери и малките стопанства. Ще бъде обявен прием по едни от най-популярните мерки:
 - 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
 - 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
 - 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“;
 - 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

През следващите години специално внимание ще се отделя на т.нар. "чувствителни сектори": биопроизводство, животновъдство, овощарство. Ще бъдат подкрепяни инвестиции, свързани с дигитализация, автоматизиране на работните процеси, напояване и опазване на околната среда.