×

Полезно

А, Б, В на инвестицията във фотоволтаична централа

15.12.2022

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ) е дългосрочна инвестиция в бързоразвиваща се индустрия, характеризирана с висока възвращаемост, при условие че се подходи с изключително внимание към ключовите стъпки на нейното строителство.

Защо да инвестираме във фотоволтаична централа?
Факторите, които осмислят и валидират взимането на инвестиционно решение за ФвЕЦ, са много комплексни. По-долу ще изброим 4 от тях, които може да влияят на Вашата преценка.

 - Пазарен принцип
Секторът за производство на електроенергия от възобновяеми източници бележи значително развитие през последните 10 години. Факт е, че към момента себестойността на произведената енергия от фотоволтаични централи е между 55 и 60 евро на мегават/час, при текущи борсови цени от над 200 евро на мегават.

 - Добра прогнозируемост
Характерно за тези проекти е високата степен на предвидимост на основните допускания като слънцегреене, производителност, ниво на оперативни разходи и съответно приходи, печалба и възвращаемост. Практиката показва, че в детайл и с прецизна точност в прогнозирането на инвестицията се влиза с изграждането на финансов модел за фотоволтаични централи на база дългосрочни статистики за слънцегреене, производителност на висок клас оборудване, както и дългосрочни прогнози за цена на електроенергията и разходи за поддръжка на централата.

 - Висока възвращаемост
Този тип проекти се доближават изключително много до перспективата за пасивен доход, като след първоначалното изграждане проектът има под 10% оперативни разходи и реално над 90% от прихода остава за изплащане на финансирането или директно за приход към инвеститора.

Обичайно специализирани в областта консултанти успяват да структурират доходност от над 15%, при консервативни сценарии за цена на електроенергия и без сериозни допълнителни постъпления от зелени сертификати.

 - Перспективен сектор
Производството на енергия от слънцето се превръща в най-евтиния вариант за производство на електроенергия и предоставя възможност за устойчиво добър приход от няколко канала (продажба на електроенергия и продажба за зелени сертификати).

 

З основни стълба при инвестиция във ФвЕЦ
Ето кои са 3-те основни стълба при структурирането и вземането на решение за предприемане на инвестиция в изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФвЕЦ):

Първият стълб е свързан с изграждането на проекта и поемането на строителния риск. Този риск често се разпределя между страните, затова препоръчваме избирането на адекватен ЕРС контрактор *.

Вторият стълб, който е ключов за възвращаемостта на проекта и за смислеността на инвестицията, е свързан с прихода. Силната променливост на борсовите цени на електроенергията в последната година показва, че в следващите 5 години (а и за периода след това) цената на електроенергията ще бъде трудно прогнозируема.

Поради тази причина освен прихода от продажба на електроенергия трябва да вземем предвид и други възможности за доходност от една ФвЕЦ. Прогнозата на Европейската инвестиционна банка за shadow cost of carbon в периода 2020-2050 г. предвижда 10-кратно увеличение в цената на въглеродните квоти.

Третият стълб е свързан с адекватното структуриране на дълга (финансирането). Добрата подготовка при структурирането на дълга задължително включва набор от инструменти (като гъвкав финансов модел), с които да се предвиди доходността на проекта в детайл и да се постигне коректно структуриране на дълга.


Възможности за финансиране на инвестиция във ФвЕЦ

Финансирането на ФвЕЦ подобен тип проекти е основното предизвикателство за развитието в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Ако имате интерес за изграждане на подобна електроцентрала, трябва да имате предвид, че първоначалната инвестиция за изграждането на Проекта е висока, но по време на оперативната фаза, няма разходи за подмяна и поддръжка.

Също така, финансирането на проекти за слънчеви електроцентрали чрез използване на различни източници - в рамките на отделни финансови модели или комбинация от схеми на финансиране - се счита за по-привлекателно в сравнение с традиционните банкови заеми.

Добре структурираното финансиране може да подобри възвращаемостта на проекта с 2-3%, като се вземат предвид комбинация от варианти за размер, срок на изплащане, ползване на ДДС финансиране и др.

В случаите на привлечено грантово финансиране (все още предстоящо!) с цел изграждане на ФвЕЦ за собствени нужди в случая на енергоемки производства, повишава в пъти привлекателността на подобна инвестиция.
 

* EPC означава Engineering, Procurement & Construction (Инженеринг, Доставяне и Строителство). EPC компаниите са отговорни за проектирането, доставката на необходимото оборудване и изграждането на електроцентралата.


Росица Чопева, партньор xFigure Finance
https://xfigure.eu/

Още материали по темата можете да намерите тук, тук и тук.