×

Абонамент „по мярка“

Програмите са изключително разнообразни и многообхватни и с основната ни информационна услуга не е възможно да филтрираме информацията, която е подходяща единствено и само за вас, така че да ви изпращаме само нея.    

Затова, ако сте ръководител на компания или организация, която е винаги активна и отворена за нови идеи, проекти и инициативи, но не желаете да получавате информация за всичко, ние можем да бъдем вашия доверен детектив за източници на финансиране, подходящи само за вас. Това, което ви предлагаме да правите сами чрез редовен абонамент за нашата онлайн платформа, в този вариант на услугата ние го правим за вас.

  • НЕ получавате е-мейли с информация за програми, които не са подходящи за вас;
  • НЕ отделяте време за проучване на всяка нова покана, само за да се окаже, че не сте допустими или не ви интересува в момента.

Това го правят за вас нашите експерти, които ежедневно следят всички източници на информация и първи научават кой, къде и какво финансира в България. Те филтрират морето от информация и ви предоставят само тази, която е за вас. Така ви спестяваме време и насочваме вниманието ви към това, което ви е ценно. 

Осигуряваме още:

  • Пълен достъп до платформата
  • Приоритетно обработване на постъпили от вас запитвания

За да сме ви наистина полезни, е необходимо да опознаем добре вас и вашата компания/организация. Инвестираме време:

  • за да определим възможно най-прецизно темите ви от интерес
  • да направим първоначална оценка за допустимост по най-популярните програми
  • да ви насочим към най-подходящите програми
  • да ви консултираме за подобряване на показателите за успеваемост

Затова тази услуга предоставяме само срещу абонамент за период от една година. Цена на абонамента: 495 лв. с вкл. ДДС.