×

Партньори за проекти

"Адванс Експертни Оценки" ООД

"Адванс Експертни Оценки" ООД

Фирма за експертни оценки

ЕКСПЕРТИЗА: Oценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост, финансови активи и финансови институции, архитектурни паметници на културата

„Адванс Експертни Оценки“ ООД е една от най-големите оценителски компании в България с пълен спектър от активи и бизнеси: кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и всички други случаи, когато е необходимо да  знаете стойността на определени активи.

Компанията е част от групата Weston Growth Capital и е регулирана от RICS (Кралският институт на сертифицираните оценители) – гаранция за високо професионално ниво на изпълнение на услугите, съгласно признати международни и национални стандарти на оценяване.

Допълнителна гаранция за качественото обслужване на клиентите е застраховката „Професионална отговорност“ с покритие от 1 млн. евро.