Партньори за проекти

Адвокатско дружество Нестори, Угляров, Милчев

Адвокатско дружество Нестори, Угляров, Милчев

Юридически съветник

ЕКСПЕРТИЗА: юридически консултации за създаване и управление на дружества, търговски сделки, инвестиции в строителството и строителен процес, сделки с недвижими имоти, защита на интелектуална собственост, трудовоправни спорове, събиране на вземания, вкл. застрахователни обезщетения.

С Нестори, Угляров, Милчев изграждането на доверие наистина е лесно. Дали на място в София, Бургас или онлайн, разговорите с тях се водят лесно и на достъпен език. Анализират внимателно всеки казус и предлагат възможни решения. А вие си тръгвате спокойни, защото знаете, че делата ви са в добри ръце.

Така работим с НУМ. А с какво точно могат да са полезни на вас? Тук изброяваме само част от услугите:

 - създаване и регистрация на нова фирма, преобразуване на бизнес, всякакви вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на промени в обстоятелствата;

 - консултиране на търговски сделки, вкл. изготвяне на търговски договори и посредничество при преговори;

 - помощ за защита на интелектуална собственост - регистрация на търговска марка, защита на авторски права, вкл. изготвяне на продуцентски и лицензионни договори и договори за франчайзинг; защита интересите на дизайнери, архитекти, артисти, изпълнители, изобретатели, продуценти и филмопроизводители;

 - цялостно съдействие за реализиране на инвестиционни проекти в строителството, в т.ч. правна помощ и представителство на всички участници в строителния процес от издаване на разрешение за строеж до въвеждане на новопостроения обект в експлоатация;

 - трудовоправни консултации – управление на целия процес по изготвяне, промяна и прекратяване на трудови и граждански договори, процесуално представителство при спорове;

 - събиране на вземания – подкрепа и правна помощ във всички етапи от възникване на вземането до неговото погасяване, вкл. в случаите на застрахователни обезщетения.

 - кредитно посредничество чрез лицензиран от БНБ кредитен посредник, с което могат да бъдат полезни на всички бизнеси за успешно сключване на кредитни сделки.

Пълен списък на услугите им можете да намерите тук, но ако смятате, че ви трябва юридически съвет, просто ги потърсете. Няма да останете без отговор и подкрепа за вземане на най-доброто възможно решение.