×

Новини

АКСЕЛЕРАТОР BRIDGE BLACK SEA ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ В СИНЯТА ИКОНОМИКА

01.08.2023

Малки и средни предприятия (вкл. стартъпи), големи фирми, университети, изследователски организации и физически лица могат да кандидатстват с проектни предложения, свързани с развитието на синята икономика.

Отворената покана на на акселератор Bridge Black Sea търси както вече готови решения за пазара, така и нови идеи, които предстои да бъдат разработени. Предложенията трябва да попадат в някои от следните подсектори:
- Наблюдаване и мониторинг на океана;
- Пристанища, транспорт и логистика;
- Практики в риболова и аквакултурите;
- Туризъм и дейности за отдих;
- Син биотех и свързани продукти;
- Устойчива и възобновяема морска енергия;
- Решения и услуги базирани на природата;

Кандидатите могат да извлекат множество ползи от участие в акселератора, сред които:
- менторство/наставничество;
- достъп до широка мрежа от бизнес контакти;
- обратна връзка от клиенти;
- валидиране на идеята/решението, което кандидатът предлага;
- развитие на умения;
- разгръщане на максималния предприемачески потенциал;

Важно е да се отбележи, че на 22 и 23 ноември 2023 г. в Букурещ ще се проведе конференция за общата морска програма за Черно море. Тя включва и т.нар. пичинг сесии, на които заинтересовани страни ще могат да представят своите проекти пред потенциални инвеститори. Компаниите, които желаят да участват, трябва да заявят това до края на месец август. Пишете ни, за да направим връзка с организаторите.

Повече информация за поканата може да получите тук. (за абонати на платформата).