×

Новини

Актуализирани документи и помощни материали за работодателите във връзка с Мярката 60/40

19.08.2020

Агенцията по заетостта публикува нови помощни материали и актуализирани документи, предназначени за работодателите, които планират да кандидатстват по мярката 60/40 (ПМС 151/2020 г.) Целта е да се улесни бизнеса и да се облекчи обработването на подадените документи. 

На страницата на Агенцията по заетостта са налични следните нови/актуализирани документи:

  • Заявление за кандидатстване /образец/ – актуализирано е само Приложение I Декларация за държавни помощи;
  • Декларация за минимални и държавни помощи (актуализирана, нов самостоятелен формуляр) – използва се при кандидатстване на работодател, който се представлява заедно от овластените лица;
  • Указания А за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи;
  • Декларация по чл.1, ал.4, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020г. – само за кандидати, осъществяващи дейности, финансирани от държавния бюджет по стандарти по чл. 71 от Закона за публичните финанси;
  • Контролен лист, пропуски, причини за неодобряване (нов помощен материал) - за самопроверка от кандидата за пълнота и коректност на подготвяните документи;
  • Примерно попълнена Декларация за минимални и държавни помощи (помощен материал).

Работодателите, които вече са кандидатствали, не е необходимо отново да представят документи по актуализираните образци. Комисията в съответното бюро по труда може да изиска допълнителна информация/документи само от тези работодатели, за които се налага да се допълни/актуализира вече представената информация, с оглед коректната оценка на допустимостта на кандидата.

Източник