×

Новини

АНТИКРИЗИСНИ КРЕДИТИ ЗА МСП С ГАРАНЦИИ ОТ ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ

21.07.2020

Малки и средни предприятия, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си, в резултат на пандемията от COVID-19, ще имат възможност да се възползват от кредити при облекчени условия с гаранция от Фонд на фондовете (ФнФ).

Кредитите ще се предоставят от български банки, които ще бъдат определени до края на този месец. Към момента кандидати да се включат в схемата са девет банки (Българо-американската кредитна банка, Обединена българска банка, Юробанк България, УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Токуда банк, Банка ДСК, Търговска банка Д и Райфайзенбанк).

Чрез новия гаранционен продукт ФнФ ще поеме част от кредитния риск (гаранция до 80% от размера на всеки кредит), с което ще се улесни достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на  финансови  затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

Очаква се новата схема да бъде достъпна за крайни получатели през септември 2020 г.