×

Новини

БЪЛГАРСКИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАЛНАТА ПРАВА

07.04.2022

Дългоочакваният финансов ресурс, който България ще получи от ЕС заради кризата, породена от COVID-19, е най-после пред финал. Общата стойност на предвидените мерки възлиза на около 13,52 млрд. лв. В него са заложени 57 инвестиции и 47 реформи в 12 сфери. Над 53% от разходите са за мерки по отношение на зеления преход, а над 23% от средствата ще бъдат насочени за дигитализация.

Основните промени в последната одобрена версия на Плана са свързани с:
- ускоряване на изграждането на нови и евтини възобновяеми източници, съхранение на евтина енергия за използване в пиковите часове и пълноценно използване на въглищните мощности, когато те са необходими;
- зелен преход чрез инфраструктура за съхранение на енергия с обща мощност 6000 MWh. Предвидено е увеличаване на финансирането на геофизични проучвания в 6 региона за геотермална енергия, както и изграждането на пилотна геотермална централа, с цел развиване на нови базови мощности на основата на местни ресурси;
- фокус върху ЖП транспорта – закупуване на влаков състав за крайградски и междуградски железници (общо 62 влака) за големи райони като София и Пловдив, дигитализация на ЖП транспорта, изграждане на интермодален терминал в Северна България. Засилване на мерките, свързани с е-мобилността;
- засилване на реформите в бизнес средата по отношение на корупцията и прането на пари;
- подкрепата за бизнеса, включително за индустриални паркове и зони;
- изграждане на широколентов интернет в периферните райони и общинските центрове, дигитализация на Български пощи във връзка с предлагането на административни услуги на едно гише;
- реформа на системата на 112, финансиране за спешна медицинска помощ по въздух, ясни критерии за закупуването на медицинска апаратура;
- реформа за гарантирания минимален доход и други социални мерки.

Предстои да се определи органът, който ще управлява средствата по Плана.