×

Партньори за проекти

"Балтов Консулт" ЕООД

"Балтов Консулт" ЕООД

Управленско консултиране по международни ISO стандарти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка за сертифициране по международни стандарти за системи за фирмено управление според изискванията на: ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO 37001, ISO 39001, ISO 13009, ISO 28000, ISO 13485, SMETA, BSCI, IATF 16949, HACCP, GMP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, Global G.A.P., GRASP и др.

От 2001 година „Балтов консулт“ ЕООД подпомага българския бизнес в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз и хармонизиране на българското законодателство с европейското, вече с над 1500 успешно приключени и сертифицирани компании по гореизброените стандарти, 166 от които с външно финансиране:

  • ОПИК, процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
  • ОПРЧР, процедура „Безопасен труд”
  • ОПИК, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
  • ОПРЧР, процедура „Покриване на международно признати стандарти”
  • ОП „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020
  • ОПРЧР, процедура „Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за енергийни дружества”
  • ОПИК, процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”
  • Програма БАС
  • Програма ФАР „Повишаване конкурентоспособността на МСП“
  • ОП “Административен капацитет"

БАЛТОВ КОНСУЛТ има развита консултантска мрежа в цялата страна и е в състояние да удовлетвори изискванията на широк кръг от клиенти с многообразни видове /интегрирани/ услуги в сферата на управленското консултиране, до успешното получаване на сертификат по съответния стандарт, както и последваща поддръжка на системата.