×

Новини

ББР И БФБ С ПИЛОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА МСП

02.02.2023

Създава се нов Пилотен инвестиционен фонд на Българската фондова борса (БФБ) и Българската банка за развитие (ББР). Той ще бъде насочен към малките и средни предприятия и ще спомогне за подобряване на бизнес-средата чрез използване на възможностите, които предоставят регулирания и BEAM пазара, организирани от Фондовата борса. Пилотният проект има за цел да развива капиталовите пазари като инструмент за финансиране на МСП в условия на кризи.

Фондът ще стартира с капитал от 10 млн. лв., който се очаква да нараства и да привлече силен интерес, вкл. от ключови институционални инвеститори и международни финансови институции.

Предстои структуриране и стартиране на Фонда.
 

Следвайте ни за актуална информация за действията на Фонда и разширяването му занапред.