×

Новини

ББР ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ НА ДОМАКИНСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ВЕИ

05.10.2023

Българската банка за развитие (ББР) стартира програма, с която ще подпомага домакинствата, кандидатствали за замяна на енергийните си източници на твърдо гориво (печка, котел, камина или друг) с фотоволтаици по програма "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата".

Гражданите вече ще могат да кандидатстват за необезпечени кредити пред банките-партньори на ББР на стойност:
- до 22 000 лв. за инсталиране на ВЕИ с мощност до 10 kWp, както и на слънчеви батерии за съхранение на електричество;
- до 3 000 лв. за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по процедурата. Заемите ще се отпускат за срок до 5 години, с гратисен период до 12 месеца.  

Целта е домакинствата да имат достъп до необходимия им финансов ресурс, за да изпълнят одобрените си проекти, тъй като изплащането на безвъзмездната помощ по прогрмата ще бъде след реализиране на инвестицията.

Крайният срок за кандидатстване по програмата за подпомагане на домакинствата е 10 ноември 2023 г.