×

Новини

БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

25.10.2022

Скоро се очаква да бъде даден старта на мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020, която е предназначена да подпомогне създаването на устойчиви земеделски стопанства, насърчаване на развитието в малките общини и създаване на работни места.

Взето е решение експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) да помагат безплатно на кандидатите при попълването на документацията, изготвянето на бизнес план и предоставяне на консултации по процедурата.

Заинтересованите лица могат да получат повече информация от регионалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

Повече информация за мярката нашите абонати могат да видят тук, след вход в платформата.