×

Партньори за проекти

"БГСервиз" ООД

"БГСервиз" ООД

B2B услуги в областта на информационните технологии

ЕКСПЕРТИЗА: Дигитализация и оптимизация на бизнес процеси чрез собствен продукт, вкл. чрез финансиране чрез европейски програми и финансови инструменти

БГСервиз ООД са специалисти в предоставянето на B2B услуги в областта на информационните технологии. Още от самото основаване на компанията през 2002 г. те са фокусирани върху това да помагат на клиентите си да растат и да бъдат по-успешни чрез прехвърляне на тефтери, листа и еxcel-ски файлове в информационни системи. С други думи – дигитализират, подреждат и автоматизират. Правят това в над 20 отрасъла от икономиката за малки и големи компании.

Имат собствен продукт - nZoom, който разполага с над 120 модула и активно се разработва вече 16 години. Предимство на nZoom е и възможността да бъде адаптиран при специфични изисквания на клиента. Вижте тук: https://n-zoom.com/.

Експертите на компанията работят само по проекти, за които вярват, че ще са от полза за клиента. Екип от 40 човека се грижи за успешното консултиране, внедряване и поддръжка на проектите, a за постоянното предоставяне на качествена услуга, компанията е сертифицирана по стандарти 9000, 27001, 20000, 14001. Съвкупността от тези фактори им е помогнала да реализират успешно над 25 проекта за клиенти, финансирани по различни европрограми (вкл. в качеството си на доставчик по т.нар. „ваучерна схема за ИКТ“).

БГ Сервиз работи с:
 - Производствени компании за проследяване работата на машините или управление на процесите в тях;
 - Е-търговци;
 - Компании в сферата на услугите.

Имат специализация и в управлението на отдели като:
 - човешки ресурси с възможности за планиране на гъвкаво работно време, интеграция с контрол на достъп, автоматизиране на отпуски, командировъчни, интеграция с облачни електронни подписи;
 - търговски отдел с проследяване на целия търговски процес и отношения с клиенти
 - административен отдел – подредени документи с история и връзки между тях, права на достъп;
- финансов отдел – автоматизирано фактураране, одобрение на разходи, следене на бюджети.

БГ Сервиз е избрана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за консултант по внедряване на ИТ решения и бизнес софтуер. Компанията членува и в най-голямата световна мрежа за бизнес чрез препоръки BNI.

Информация за БГ Сервиз, с която можете да се запознаете чрез нас:
 1. Списък на областите на компетентност, в които фирмата може да предложи дигитализация и оптимизация на бизнес процесите;
 2. Списък на програми и схеми за безвъзмездна помощ, по които са предоставяли услуги в рамките на проекти на техни клиенти, финансирани по съответните програми;
3. Презентация на продукт nZOOM.

Fininfo.BG препоръчва БГ Сервиз като коректен и надежден партньор.