Новини

БЛИЗО 500 МЛН. ЛВ. ЩЕ СЕ ИНВЕСТИРАТ В СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ МЕЖДУ НАУКА И БИЗНЕС

18.07.2023

Приблизително 500 млн. лв. е сумата, която ще се инвестира в съвместни проекти между науката и бизнеса в България до края на 2023 г. Средствата са осигурени по новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), чиито бюджет до 2027 г. е общо 2.14 млрд. лв..

С 336 млн. лв. от общия ресурс ще бъдат подкрепени Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност. Повече информация за предстоящата покана може да се види от абонатите на нашата платформа тук.

С допълнителни 67 млн. лв. ще бъде подпомогнато изграждането на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове. Те ще подпомагат връзката между фирми от различни сектори и региони и най-близките специализирани научно-изследователски организации. Повече информация за процедурите може да се види от абонатите на нашата платформа тук и тук.

16 млн. лв. ще бъдат вложени в създаване на първата за България водородна долина в Стара Загора. Очаква се проектът да подобри качеството на живот на гражданите и да позиционира страната ни на европейската и световна карта на водородните технологии.

Ще бъде отворена и процедура за развитие на платформа за сътрудничество между висшите училища, научно-изследователските организации и бизнеса. В нея, МСП ще могат да открият подходящите специалисти, услуги и съоръжения за провеждане на високотехнологични научни изследвания, реализиране на иновационни проекти, както и за достъп до високоспециализирани услуги. Процедурата ще е на стойност 1.2 млн. лв.

Ще бъде финансирано и изграждането на стратегическа рамка за управление и оперативна съвместимост на данните и различните компоненти на национална система за киберсигурност на стойност около 65 млн. лв. Тази дейност ще се изпълни от Министерството на електронното управление.