Полезно

Тук ще намерите нови обяви и покани за финансиране на проекти, както и друга полезна информация. Можете да получавате подобни анонси на електронната си поща като изпратите имейл с текст „включи ме“ на info@fininfo.bg.
Запознайте се с нашите доверени консултанти и заявете при нас, че желаете подкрепа за кандидатстване по различни програми.
С Fininfo.BG може да сте сигурни, че ще бъдете ВИНАГИ информирани навреме от ОФИЦИАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ. За да сме ви полезни, всеки ден следим за вас над 80 сайта в България, Европа и света. Стремим се да обхванем всички фондове и организации, които финансират проекти в България.
За пълен достъп до целия ресурс на платформата, ви препоръчваме да се абонирате. Цената за ден е колкото за едно кафе, а получавате 24-часов достъп до всички активни и предстоящи програми, новини, консултантски съвети и още...

Кои са консултантите на Fininfo.BG

23.09.2021

Нашата консултантска група към момента включва 9 опитни експерти по подготовка и управление на проекти, бизнес планове и финансови модели. Вижте кои са те и по кои програми работят.

още +

Вече не е необходимо да търсите добър консултант по проекти

23.09.2021

Fininfo.BG създава консултантска група от доверени и „проверени в битки“ специалисти, с опит по различни програми, банки и фондове, които препоръчва на своите клиенти

още +

ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

22.09.2021

Агенцията за МСП организира участие в международна конференция в София на тема Произвеждай мода в Европа, в периода 13 – 15.10.2021 г.

още +

ТЪРГОВСКА МИСИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

20.09.2021

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира търговска мисия в Обединеното кралство в периода 22-26.11.2021 г.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА ИЛИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

20.09.2021

Програма „Красива България“ приема проекти за подобряване на обществени сгради, сгради за социални услуги и услуги от резидентен тип.

още +

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И СУРОВО МЛЯКО

17.09.2021

Две предстоящи схеми за финансиране: за компенсиране на загубите на розопроизводителите и за инвестиции в доилна техника – за производителите на мляко

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКА МИСИЯ В СЪРБИЯ

13.09.2021

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира търговска мисия в Сърбия в периода 4-8 октомври 2021 г.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС СЪБИТИЯ В РУМЪНИЯ

13.09.2021

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира търговска мисия в Румъния в периода 19-22 октомври 2021 г.

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

10.09.2021

Безвъзмездно финансиране за организации в подкрепа на малкия и средния бизнес от страни членки на ЕС или съседни държави

още +

ПРЕДСТОЯЩО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДО КРАЯ НА 2021 Г.

10.09.2021

До края на тази година се очаква отварянето за кандидатстване на няколко мерки за финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

още +

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

09.09.2021

улесняване на достъпа до безвъзмездно финансиране за научноизследователска и развойна дейност и за пазарна реализация на иновации във всички области

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

08.09.2021

предоставяне на средства за наемане на безработни лица, финансиране на пътуването им до работа и участие в обучения

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ОБЩИНИТЕ МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК И ГУРКОВО

01.09.2021

Безвъзмездно финансиране за микро-, малки и средни фирми за разработване и внедряване на иновации в общините Мъглиж, Казанлък и Гурково

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА ПО ПРОГРАМА DiscoverEU

31.08.2021

DiscoverEU предоставя възможност на млади хора да пътуват безплатно в рамките на Европейския съюз

още +

За компании и организации с интерес към програма LIFE на Европейския съюз

26.08.2021

Новата LIFE 2021 – 2024 е една от мащабните многогодишни програми на Европейския съюз, насочени към околната среда и климата, която финансира и проекти на бизнеса.

още +

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ

26.08.2021

Поканата в рамките на Оперативна програма "Добро управление" е прекратена.

още +

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

19.08.2021

Финансиране за физически и юридически лица с дейност в областта на преработката и маркетинга на селскостопанска продукция

още +

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

19.08.2021

Предоставят се средства за наемане на безработни лица, включването им в обучения и покриване на транспортните им разходи до работното място

още +

КРЕДИТИ С БЪРЗО ОДОБРЕНИЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

19.08.2021

Kредити за микро-, малки и средни предприятия при облекчени срокове за одобрение и условия за отпускане

още +

УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ МИСИИ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ИАНМСП

19.08.2021

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира търговски мисии за участие в изложенията Frankfurter Buchmesse във Франкфурт (Германия) и Ecomondo 2021 в Римини (Италия).

още +

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

17.08.2021

Финансират се научноизследователски развойни проекти за разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги от компании, регистрирани в България или държава-членка на Европейския съюз

още +

Платформа за инвестиции в енергийна ефективност

06.08.2021

Платформата представлява база данни от открити източници и цели да подпомогне оценката на рисковете и ползите от инвестиране в енергийна ефективност

още +

Инструмент за анализ на рисковете при инвестиране в енергийна ефективност

06.08.2021

Целта е да се улеснят инвестициите в енергийно ефективно строителство и модернизация на сгради

още +

ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ В СФЕРАТА НА БЪРЗООБОРОТНИТЕ СТОКИ ОТ INNOVATION CAPITAL

05.08.2021

инвестиционна финансова подкрепа, менторство и услуги

още +

ФИНАНСИРАНЕ НА МАЩАБНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЗАСТРАШЕНИ ПРИРОДНИ МЕСТНОСТИ"

04.08.2021

финансират се инициативи, които подкрепят възстановяването на екосистемите в застрашени природни и морски местности

още +

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

03.08.2021

сектори пчеларство, розопроизводство, лозарство, растениевъдство, животновъдство

още +