×

Партньори за проекти

„БРОД ЮВ“ ЕООД

„БРОД ЮВ“ ЕООД

Счетоводна къща

ЕКСПЕРТИЗА: Онлайн счетоводно обслужване на юридически и физически лица, ТРЗ и личен състав, организация на работните процеси в дейността на дружеството, съдействие при внедряване на програмни продукти/ ERP системи.

Намирането на доверен бизнес партньор, който да работи с парите и активите на дадена компания не е лесно начинание, но, щом човек попадне на правилния счетоводен консултант, който да управлява движението на паричните потоци и активите му, тогава данъчното спокойствие е гарантирано.

Счетоводна къща БРОД ЮВ е с доказан над 20-годишен опит в обработката и управление на цялостната документация, съобразно българското законодателство.

Можете напълно да се доверите на експертните им услуги за подготовка на документи за кандидатстване по европейски проекти, както и за заеми или кредити, търгове и други.

Компанията предлага широка гама дигитални счетоводни услуги, консултации и регистрация на фирми:

• Изготвяне и подаване на периодични декларации, справки, отчети включително, но не само по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, НСИ и др. в съответствие със законодателството на РБългария;
• Годишна отчетност – изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации, годишни финансови отчети; публикуване на годишните финансови отчети в ТР;
• Счетоводни и данъчни консултации, консултации свързани с трудовото и осигурително законодателство;
• ТРЗ – цялостно изготвяне и отчетност на трудови договори, трудови досиета, ведомости за заплати, свързаните с тях уведомления, декларации и др.
• Връзка със Служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативната уредба.
• Организация на документооборота за дейността на дружеството – определяне вида на документите според извършваните стопански операции, съставянето им, отговорните лица, систематизиране в справки и отчети за нуждите на управлението
• Съдействие при избор на подходящ софтуер за обслужване на дейността

Защо да се доверите на Брюд Юв?
Във всяка една професия отношението към детайлите е изключително важно. Счетоводството е основата на всеки бизнес и то трябва да бъде изрядно, за да отговаря на всички законови изисквания. Тези принципи са заложени дълбоко в работата на БРОД ЮВ и, независимо от големината на Вашето дружество, с партньор като тях можете да бъдете сигурни в успешния му мениджмънт.

Възползвайте се от техните услуги за всичко, от което имате нужда при кандидатстване за финансиране на Вашите проекти!