×

Новини

БЪЛГАРИЯ Е НА ЧЕЛНО МЯСТО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ЗА РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ

14.11.2022

По данни от доклад на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, България се нарежда на първо място в Югоизточна Европа (ЮИЕ) по ниво на развитие на екосистемата за рисково инвестиране, с над 230 финансирани стартъпи на всеки 1 млн. души население.

В страната са базирани 18 активни фонда за дялови инвестиции и рисков капитал, което я поставя на челно място в ЮИЕ. Очаква се през 2023 г., след старта на новата инвестиционна програма на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), техния брой да се увеличи допълнително.

Друг важен показател, по който сме сред водещите държави в ЮИЕ, е броя и обема на инвестициите от фондове за рисков капитал (като се изключат големите инвестициите над 100 млн. евро).

Все повече български фондове за рисков капитал инвестират и в други държави от региона. От 2015 г. досега, българските фондове са направили 28 инвестиции в съседните страни.

Като цяло регионът на ЮИЕ тръгва от по-ниска база и затова има по-големи темпове на растеж от останалите пазари в Европа. Въпреки това се очаква, че темповете могат да бъдат поддържани на сегашните високи нива поради две причини: голямата сума вече набран капитал, която чака да бъде разпределена към фирмите в региона и фактът, че много традиционни индустрии вече се дигитализират, което отваря възможностите за нови инвестиции в местни стартъпи.

Общото финансиране от фондове за рисков капитал към стартъпи в ЮИЕ за първата половина на 2022 г. е в размер на 1.2 млрд. евро - исторически рекорд и шесткратно увеличение спрямо 2017 г.