×

Полезно

БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Обновена на: 28.03.2023 26.01.2022

Както и досега, за периода 2021 – 2027 Европейският съюз отделя специален бюджет за т.нар. Програми за европейско териториално сътрудничество – специални програми, които подкреят партньорски проекти с трансграничен, транснационален и междурегионален обхват или т.нар. ИНТЕРРЕГ програми. Най-общо тяхната цел е да засилят сътрудничеството в региона с цел развитие, съвместни решения на общи предизвикателства и укрепване на междусъседските отношения.  Ето в кои от тях България участва:

Програми за трансгранично сътрудничество

Общо в целия Европейски съюз през настоящия 7-годишен период ще има 73 Програми за трансгранично сътрудничество, с общ бюджет 6.73 млрд. евро. България отново ще участва в пет Програми за трансгранично сътрудничество, като по всяка от тях допустимите кандитати следва да имат седалище и да развиват дейност в съответните изборени по-долу географски области:

Програма: Интеррег VI-A Румъния - България (най-голямата програма).
Териториален обхват: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич; а от румънска старана: Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехидинци, Олт
Финансиране от ЕС: 163 497 401 евро

Програма: Интеррег VI-A Гърция - България
Териториален обхват: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, а от гръцка страна: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Сяр
Финансиране от ЕС: 67 162 945 евро

Програма: Интеррег VI-A ИПП България - Сърбия
Териториален обхват: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил, а от сръбска страна окръзи Борски, Зайчерски, Ябланички, Нишавски, Пиротски, Птчински и Топлички
Финансиране от ЕС: 32 398 938 евро

Програма: Интеррег VI-A ИПП България - Турция
Териториален обхват: Бургас, Ямбол, Хасково, а от турска страна Одрин и Лозенград
Финансиране от ЕС: 29 252 963 евро

Програма: Интеррег VI-A ИПП България - Северна Македония
Териториален обхват: Благоевград, Кюстендил, а от страна на Северна Македония: Източен, Югоизточен и Североизточни региони
Финансиране от ЕС: 26 479 540 евро

Всяка една от тези програми има определени приоритети, допустими кандидати и ще обявява покани за кандидатстване. Кой и с какви проекти ще може да участва по тях, можете да разберете в отделни материали за всяка програма, като последвате линковете по-горе.
 

Програми за транснационално сътрудничество

Тези програми на ниво Европейски съюз са 14, с общ бюджет от 2.34 млрд. евро. България ще участва в 3 от тях: Програма „Дунав“, Програма „Евро-Средиземноморски регион“ и Програма „Черноморски басейн“.

В Програма „Дунав“ участват общо 14 държави, а бюджетът й за периода 2021 – 2027 г. е 213 млн. евро. По нея ще могат да кандидатстват организации от цялата територия на България.

Програма Евро-Средиземноморие обхваща също 14 държави, а бюджет е около 235 млн. евро. И тук ще могат да кандидатстват организации от цялата страна.

В Програма „Черноморски басейн“ са включени 9 държави и тя е с бюджет от 61 млн. Евро. От българска страна допустими за участие са областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Програмите за междурегионално сътрудничество, достъп до които имат всички държави-членки на ЕС, включително и България са общо 4: това са Програма „Интеррег Европа“, Програма „Урбакт IV“, Програма „Еспон“ и Програма „Интеракт“. Бюджетът им е 557. 3 млн. евро. Те са доста силно фокусирани върху публичния сектор, но по тях могат да бъдат партньори и нестопански организации.

В продължение на няколко статии ще направим преглед на всички нови програми за трансгранично сътрудничество, по които в следващите 7 години български организации ще изпълняват проекти с безвъзмездно финансиране от ЕС и държавния бюджет. Започваме с програмата, която работи по най-дългата водна граница в Европа: Румъния – България.


Елеонора Иванова, ФИНИНФО.БГ ЕООД