×

Новини

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРО-МЕД“

11.11.2021

България за първи път се включва в транснационалната програма за териториално сътрудничество „Интеррег Евро-Мед 2021-2027“ (Interreg Euro-MED), чиято основна цел е да подпомогне прехода към щадящо климата общество. Програмата вече обхваща 69 територии (цели държави или отделни региони), които изцяло включват България.

Interreg Euro-MED ще се бори срещу негативното въздействие на глобалните промени върху ресурсите в района на Средиземноморието, като в същото време ще насърчава устойчивия растеж и благосъстоянието на гражданите. За да изпълни своята цел, програмата ще съфинансира транснационални проекти, които съответстват на нейните четири мисии: укрепване на иновативната устойчива икономика; защита и възстановяване на природата; насърчаване на зелените жизнени пространства; подкрепа за устойчивия туризъм.

Програмата формулира широк спектър от целеви групи: местни, регионални и национални власти (ключова група); малки и средни предприятия, клъстъри, организации в подкрепа на бизнеса; университети и изследователски центрове; нестопански организации. Всички те ще имат възможност да се включат директно в програмата като проектни или асоциирани партньори. Конкретните им роли ще бъдат посочвани във всяка от бъдещите покани за набиране на проекти.

По информация към момента бюджетът на програмата ще бъде около 225 милиона евро от източници на ЕС, към които ще бъде добавен принос от националните бюджети в размер от около 56 милиона евро.

Официалният старт на програма Interreg Euro-MED ще бъде даден на 02.122021 г. по време на събитие за представянето ѝ в Лисабон, което ще може да бъде проследено и онлайн.

Очаква се Европейската комисия да одобри окончтелно програмата през януари 2022 г., а първите покани за набиране на проекти да стартират през февруари 2022 г.

Повече подробности за програмата можете да прочетете тук.