×

Партньори за проекти

"БУЛЛСОФТ" ЕООД

"БУЛЛСОФТ" ЕООД

Аутсорсинг на IT услуги

ЕКСПЕРТИЗА: Информационна и киберсигурност; регулаторна съвместимост с изискванията на GDPR, NIS 2, ISO 27001:2013; обработка на база данни; дигитализация на документен архив; възстановяване на данни

Буллсофт ЕООД е компания за аутсорсинг на IT услуги. Създадена е през 2018 г. по проект с европейско финансиране. Тя предлага иновативни решения и услуги в отговор на бързоразвиващия се дигитален свят и произтичащите от това нови потребности и изисквания.     

Експертите на компанията могат да са ви полезни в следните направления:

- Цялостна обработка на база данни на клиенти, в  т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, като и регулаторна съвместимост  в съответствие с изискванията на GDPR (2016/679 General Data Protection Regulation), NIS 2 (Директивата за мрежова и информационна сигурност), ISO 27001:2013 и др.: разработване, обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита  на личните данни и сигурността на информацията;
- Дигитализация на документен архив чрез специализирана уеб базирана система за съхранение и управление;
- Възстановяване на данни и бекъп - сигурно архивиране на данни в собствена облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на документални и информационни системи от архивни копия. По този начин се гарантира непрекъсваемост и устойчивост на бизнеса;

Буллсофт ЕООД имат и една уникална услуга, която е в помощ на компаниите с дългосрочни интереси да кандидатстват по европейски проекти. Те изготвят бизнес анализ по финансови и нефинансови параметри относно капацитета на всяка компания за кандидатстване, одобрение и успешно изпълнение на проекти по програмите, които се администрират на национално ниво, вкл. по Националния план за възстановяване и устойчивост. Могат да извършат и бизнес анализи по зададени от клиента параметри; текущи финансови справки и отчети /продажби, приходи, маркетинг и др.

Възползвайте се от техните услуги за всички ИКТ проекти, за които търсите и еврофинансиране!