×

Полезно

CROWD FUNDING ИЛИ ГРУПОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА МАЛКИ ФИРМИ

27.06.2022

Crowd funding (или в превод групово финансиране) е форма на набиране средства от различни инвеститори, които търсят начин за реализиране на допълнителни приходи. От друга страна тези средства се инвестират в подпомагане на интересни иновативни проекти и идеи на малки и средни предприятия.

Груповото финансиране е подходящо за малкия и среден бизнес, който трудно може да се добере до заемен капитал от финансови институции, предвид необходимостта от доказване на платежоспособност, на добър бизнес план и стратегия за развитие на дейността.

Основните критерии за избор на проект са неговото атрактивно представяне и предизвикване на интереса на инвеститорите (които търсят финансова изгода или имат съответната социална нагласа).

Рискът от финансирането на проекта се преценява самостоятелно от потенциалния инвеститор, а не е въпрос на доказване на финансова стабилност на предприемача. Доверието на инвеститора се печели от добрата идея и потенциала на проекта.

Моделът на финансиране е прозрачен и може да бъде реализиран под формата на:
- дялово участие на инвеститорите в проекта (т.е. стават акционери и при успешната реализация на проекта, получават дивиденти от реализираните приходи) или
- инвестиране на средства, без да се дължи нещо в замяна (единствено символични награди в знак на благодарност за направената инвестиция).

КАК работи груповото финансиране:
Crowdfunding се осъществява през онлайн платформи.
Предприемачите публикуват проекта си по атрактивен начин, така че да привлекат вниманието на инвеститорите. Правилното представяне на идеята е гаранция за успех при набиране на необходимата сума за нейната реализация.
Инвеститорите сами си избират проекти, които да подкрепят и сумите, които да инвестират.

Най-често срещани сфери на групово финансиране са:
 - Артистични проекти – изложби, музикални клипове, записи на албуми и други подобни, които имат по-скоро за цел да подкрепят различни сфери на изкуството.
 - Бизнес проекти – малки компании или стартиращи такива.
 - Изобретения – изработка и излизане на пазара.
 - Кръгът от идеи и проекти не се ограничава до посочените тук области.

Ето и някои по-известни платформи за групово финансиране:
 - Crowdcube
 - Crowdfunder
 - Indiegogo
 - SeedInvest Technology
 - Mightycause
 - StartEngine
 - GoFundMe
 - Patreon

В момента се разработва и българска платформа за групово финансиране Vzaimno.bg.


Пламенка Върбанова, ФИНИНФО.БГ ЕООД