×

Нашите консултанти

Даниел Братанов

Даниел Братанов

Консултант по проекти, финансирани и управлявани пряко от Европейската комисия; изобретател и иноватор

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма "Хоризонт" на ЕК в направление Бъдещи и навлизащи технологии.

Даниел Братанов е професор по обществено здраве в областта на рехабилитационната роботика и асистиращите технологии. Собственик е на частна изследователска компания със седалище във Великобритания.

Бил е национално контактно лице на Европейската комисия за България в областта на ИКТ за 6-та рамкова програма за научни изследвания и иновации и институционален представител на Русенски университет за 6-та и 7-ма рамкови програми, както и за програма Хоризонт 2020.

От 2002 г. до момента работи като независим експерт (ид. номер EX2002B080585) към Research Executive Agency на Европейската Комисия. Автор е на множество изобретения, защитени с патент.