×

Новини

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОДПОМАГА БИЗНЕСА И ПРЕЗ 2021 г.

09.12.2020

Държавата ще продължи да подпомага бизнеса за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Очаква се и през 2021 г.  да продължи подкрепата за подпомагане на бизнеса, който е засегнат от ковид кризата. Предвижда се създаване на една обща схема, която да обедини действащите до момента мерки за финансова подкрепа и запазване на заетостта:

1. 60 на 40, насочена към работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение;

2. 80 на 20 за подпомагане на сектор туризъм и транспорт;

3. „Запази ме“, за запазване на работниците и служителите, които са в неплатен отпуск поради спиране на дейността на компаниите със заповед на държавен орган заради пандемията COVID-19.

Не се предвижда промяна в критерия за допустимост, като остава изискването за спад в нетните приходи на фирмите за 2020 г. спрямо 2019 г. Предвижда се общата схема да е готова в средата на месец декември.

 

Мерките се очаква да продължат да работят до края на юни 2021 г., като са заложени 300 млн. лв. в бюджета на НОИ и държавата има готовност да използва и допълнителни средства.

Обсъжда се също така и въвеждането на алтернативни мерки като подкрепа за непокрити фиксирани разходи.