×

Новини

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ СТУДЕНТИ

05.02.2021

Държавата ще може да покрива таксите за обучението на студенти, които имат сключен договор с български работодател. Наредбата, която регламентира тези правила, влезе в сила с Постановление № 12 на МС.

Според  документа, студентите, които сключат договор с работодател, не заплащат или заплащат частично такси за обучението си. Условието е те да провеждат стаж при него по определената специалност, а след успешно завършване на образованието си да останат на работа за минимум 5 години. За това време младежите ще получават възнаграждение, не по-малко от средната основна заплата в предприятието, с което са сключили договор.

Ежегодно, до 31 май министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за които ще се осигуряват средства от държавния бюджет. Списъкът ще се одобрява по висши училища, форми на обучение и брой студенти.

В срок до 31 юли Министерският съвет ще приема списък с работодатели, които имат право да сключат договори със студентите. В него ще бъдат посочени специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

В тази връзка от МОН очакват заявки на фирми, желаещи да бъдат включени в списъка с работодатели, които имат право да сключат договори със студентите.

Срокът за изпращане на заявките е 11 февруари 2021 г. на e-mail: bcci.centre@bcci.bg, с цел обобщаването им и представяне пред министъра на образованието и науката.

Приложение: Заявка за включване в списъка.