×

Новини

ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

02.03.2021

Български и чуждестранни продуценти и кинопродуценти, които снимат в страната, ще могат да получат финансиране за производство на филми, аудио-визуални произведения, разпространение на филми, организиране на фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми.

Средствата, осигурени за филмовата индустрия, са в размер на 40 млн. лв., като част от тях са отделени за финансиране на сериали.

Финансирането ще бъде разпределено по следните схеми:
1. Производство на филми – в размер не по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно за 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация.

2. Възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения – в размер не по-малък от средствата, определени по схемата за производство на филми.
3. Разпространение на филми; фестивали и културни прояви; промоция и показ на филми – средства в размер на 15 на сто, изчислени на база на средствата по схемата за производство на филми.

Финансирането ще е между 25% и 80%.

4. Предвижда се отделна схема за финансиране и на сериали, които:
- имат от 6 до 14 серии;
- се излъчват по телевизии или в интернет платформи;
- са с времетраене на всеки епизод над 40 минути, а за анимационни сериали – не по-малко от 24 минути.

По нея продуцентите ще имат възможност да получат финансовата подкрепа и да покрият до 30% от разходите си по заснемането.

Всеки проект ще се оценява, съобразно определени критерии, част от които са:
- Зрителски потенциал;
- 75% от средствата да се разходват в страната;
- Възможност за културно въздействие;
- Наличието на детска тематика и др.

Ще могат да кандидатстват:
Български и чуждестранни продуценти, които снимат в страната, както и продуценти на филмови сериали, които са:
- Продуцент или копродуцент, придобил права върху сценария на произведението или
- Доставчик на филмопроизводствени услуги, който има сключен договор с продуцент, придобил правата върху сценария на аудио-визуално произведение за целите на производство на това произведение.

По схемата за финансиране на фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми ще може да кандидатстват лица, вписани в регистъра на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“ (ИА НФЦ), които нямат просрочени задължения към нея и/или просрочени публични задължения към държавата.

Схемите ще стартират след одобрение на Европейската комисия.