×

Новини

ДФ „Земеделие“ увеличи двойно бюджета по миналогодишния прием по мярка 4.1

30.07.2021

Приключи предварителният подбор и оценка на проектните предложения по обявения през 2020 г прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите от 26.07.2021 г. първоначално обявеният бюджет на най-популярната мярка за земеделието беше увеличен от 58.6 млн. лв на 121,2 млн.лв. поради големия брой подадени проекти и с цел да се даде шанс на повече стопанства да получат финансиране. Така всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки 15 имат шанс да бъдат одобрени, ако отговарят на условията за подпомагане.

Настоящите резултати от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Приемът, който се състоя миналата година от 3 юли до 30 септември, беше насочен изцяло към модернизиране на животновъдните земеделски стопанства. Припомняме, че мярката е отново активна, с обявен срок на кандидатстване до 30.09.2021 г. Повече информация за нея можете да намерите в нашата платформа.