×

Полезно

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

01.04.2024

Градовете и туристическите дестинации, които не са в крак с новите дигитални тенденции, остават в сянка и губят своята конкурентоспособност, независимо от услугите, които предлагат на жители и гости и уникалните природни дадености, с които привличат туристи.

И в случая финансирането не е основният проблем. Много от европейските програми, по които в момента има отворени и предстоящи покани за кандидатстване предоставят финансиране за развитие на градската среда, туристическите обекти и атракции и превенция на рискове за околната среда. 

Често обаче инициаторите на проекти (общини, общински фирми, музеи, читалища и т.н.) изпитват трудности да достигнат до решения, приложими за тях и споделянето на опит е от важно значение.

Затова и ние от Fininfo.BG, освен с информация за финансиране, помагаме и с новаторски идеи. Можем да го правим, благодарение на експертизата на нашите партньори, които са ценен ресурс на знания и нови технологии, необходим още на фазата на подготовка на проектните предложения.     

Днес черпим от 31-годишния опит на един от ключовите ни партньори – “Контракс” АД.

Интерактивни мултимедийни системи, дигитални музеи, центрове за телемедицина, дигитални планетариумни системи са само част от решенията, на които вече се радват много български общини.

Тук ви представяме някой от най-атрактивните и полезни решения, реализирани с подкрепата на КОНТРАКС:


СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ПАРКИРАНЕ:

Паркинг система, която позволява ефективно използване на паркингите и улеснява водачите на автомобили, авотматично разпознава автомобилни номера, информира и алармира при ситуация.

Използват се сензори, камери, дисплеи и софтуер за анализ на информацията и насочване на водачите към свободни места; разпознава неправилно паркирали автомобили, изтекло време за паркиране, резервирано място и т.н.


ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ И РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Системата, състояща се от оперативен център, три контролни точки и SDS (Support Decision System), осигурява събиране, обработка и предоставяне на информация в реално време. По този начин се осигурява дигитализиране на процеса по управление на риска от наводнения, валидиране на събраните данни, събиране на статистическа информация, която да послужи за бъдещи по-точни предвиждания и анализи и своевременното им разпространение. 

В рамките на проекта е изготвен 3D модел на крайбрежието на река Елийска и са извършени 5 симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливи и зони по поречието на реката в района на община Полски Тръмбеш. чрез осигуряване и предоставяне на актуална и своевременна информация за водните нива, количеството валежи, системата осигурява възможност за разработването на прогнозни модели за управление на риска от наводнения, както и планове за действие при бедствия.


ЯМБОЛ

ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТАРИУМНА ПРОЕКТНА СИСТЕМА В ЗВЕЗДНАТА ЗАЛА НА АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ

Проектът е уникален и единствен за Югоизточна България и представлява интеграция на множество лазерни прожектори, компютърна техника и специализиран софтуер. По този начин се постига технология за триизмерно сферично кино, даваща много голяма резолюция и постигаща най-висок стандарт сред проекционните системи. Решението позволява прожекцията на сферично изображение с много по-висока разделителна способност, водещо до възможността за детайлна визуализация на обекти. 

Успоредно с визуализацията, за максимален комфорт е осигурена и 6- канална озвучителна система с 3D саунд, при който звукът следва движението на обектите. Финалният резултат е цялостно възприятие, максимално близко до реалното.

Системата позволява използването на приложения като:

  • Стелариум - демонстрира звездните тела и тяхното движение по небесната сфера, възможност за наблюдение на небето в определен час и място на земната повърхност, както и много други функционалности;
  • Телескоп - позволява виртуална разходка из отдалечени галактики; 
  • Множество филми, специализирани за прожекция върху сферична повърхност


ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ГР. СОФИЯ

БЕЗПИЛОТНА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМА ЛЕТАТЕЛНА СИСТЕМА, СНАБДЕНА С МОНО- И МУЛТИ-СПЕКТРАЛНИ КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ЗАСНЕМАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СНАБДЕНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

Обхватът на проекта включва доставка, монтаж и гаранция на вертикално излитащ и кацащ летателен апарат тип мултикоптер. Параметрите на полета са над 15 минути, дистанционно управляем, с полетно време. Системата включва мултиспектърна камера с пет спектъра, полезен товар - повече от 9 кг/л, резистентност на вятър - 12 м/с. Има възможност за авио-химично разпръскване с площ за пръскане за работен час - мин. 20 дка, включени са акумулаторни комплекти и наличие на дистанционно управление, както и наличие на мобилна зарядна станция.

С новото оборудване в Лесозащитна станция - гр. София се справят вече по-добре с локализирането на пожари, имат по-адекватна и точна информация за диагностициране на причините за загниване на дървесната и храстова растителност и много по-лесно изготвят подробни предписания за провеждане на лесозащитни мероприятия в горските територии.


ЯМБОЛ
4-КОМПОНЕНТНА МУЛТИМЕДИЙНА ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА В МУЗЕЙ „БЕЗИСТЕНА“

Преди няколко години е извършена реконструкция на ямболския безистен (покрит пазар) - единствената в България запазена сграда от този тип от периода на османското владичество, оценявана като един от най-красивите покрити пазари на Балканите.

КОНТРАКС проектира, инсталира и „оживява" Безистена чрез 4-компонентна мултимедийна интерактивна система, включваща в себе си високотехнологично компютърно оборудване и разработка на 86 аудио-видео информационни единици, преведени на 5 езика (български, английски, руски, немски и френски).

Един от компонентите на системата представлява единствената по рода си за България атракция, наречена „интерактивна земя":  върху екран с размери 2,40х2,40 м се прожектира карта на Ямболска област, като в момента, в който посетителят стъпи на екрана, картата „изчезва" и на нейно място се появява интерактивно меню, чрез което посетителят, посредством поредица от стъпки (команди), може да активира прожектирането на интересна за него аудио-видео информация за физическия облик на мястото/ региона през различните епохи.


ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЯ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИНТЕГРИРАНА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Телемедицината решава проблеми, свързани с много на брой хронично болни пациенти в отдалечените населени места, трудно подвижни възрастни хора, ограничени възможности за посещения на личните лекари, недостъпни населени места и лоши пътища. 

Мобилната система за телемедицина осигурява услуга, целяща следене от разстояние на здравословното състояние на пациентите, надеждно предаване на медицински данни и информация чрез текст, звук, образи или други форми до личен лекар, асистент или роднина, възможност за превенция и бърза реакция в критични ситуации.

В случая на община Димитровград тя включва:

  • Медицинско оборудване: работна станция за отдалечена диагностика на пациента, състояща се от система за видеоконферентни разговори, екран и компютърна конфигурация;
  • Специализирана камера с вградена осветителна система, телемедицински стетоскоп, монитор за витални показатели, ЕКГ апарат, ултразвукова коремна сонда, отоскоп;
  • Оборудване за извършване на медицинския преглед: работна станция за доктор и система за видеоконферентни разговори;
  • Софтуерна система за управление на медицинските файлове на пациентите, с включена сървърна конфигурация;
  • Мобилна система за регулярен мониторинг на пациенти, специализиран автомобил модел за първична здравна грижа и апарат за образна диагностика.