Нашите консултанти

Димитър Ганев

Димитър Ганев

Експерт безвъзмездни средства и публични проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по национални и европейски програми - План за възстановяване и устойчивост (ПВУ); Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация; Национален иновационен фонд; Innovation Fund; Programme for Environment and Climate Action (LIFE); Norway grants and EEA grants programmes; EIC Accelerator; Horizon Europe

Димитър Ганев е юрист (магистър по право от СУ „Климент Охридски“) с над 11-годишен опит в областта на европейско финансиране, публични проекти и обществени поръчки.

Димитър притежава богат опит с малки, средни и големи предприятия, НПО, публични органи и финансовите институции в сферата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (безвъзмездни средства, финансовите инструменти, обществени поръчки, нередности, одит законодателството на ЕС, прилагане на реформи).

Професионалния му път включва работа в частния и в публичния сектор:
 - ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД (ръководител на практиката за безвъзмездни средства и публични проекти) - 2017-2021 г.
 - Министерство на регионалното развитие и благоустройството (вкл. като ръководител на правния отдел на три оперативни програми) – 2011-2017 г.
 - Министерство на енергетиката (правен експерт по Финансов механизъм на ЕИП) – 2016-2017 г.
 - Агенция за държавна финансова инспекция (експерт обществени поръчки) – 2010-2011 г.
 - ХВХ Консултинг ЕООД (правен експерт) – 2010 г.

От май 2021г. Димитър е изпълнителен директор на Ню Ай ЕАД - консултантска компания с над 25 г. опит в областта на проектното и управленско консултиране.

Заедно с екипа си, Димитър предоставя консултации за:
 - Идентифициране на най-подходящия източник на финансиране на даден проект;
 - Експертен анализ на вашата идея - за да придобиете обективна представа за нейната осъществимост и потенциал за финансиране;
 - Разработване на проектни предложения по национални и европейски програми;
 - Управление на проекти, финансирани от ЕС.