×

Новини

ДО ЮЛИ СТАРТИРА "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА"

14.04.2022

Първата процедура за бизнеса по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - „Технологична модернизация на предприятията“ се очаква да стартира в края на юни или началото на юли 2022 г. с безвъзмездно финансиране на обща стойност 260 млн. лв. Инвестициите ще са за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, както и свързан с тях софтуер.

Предприятия от приоритетни сектори ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство.

След полученото одобрение на ниво Европейска комисия на Плана, който беше причина да се блокират и другите програми с европейско финансиране, вече има по-ясен хоризонт за обявяване и на следващите дълго чакани покани за кандидатстване.

Днес, на среща в гр. Русе, представители на управляващия орган на новата програма за конкурентоспособност на бизнеса и програмата за икономическа трансформация от ПВУ, анонсираха старт на кои процедури се планира за следващите 12 месеца. Ето на какво ще разчита бизнеса:

1. Технологична модернизация в предприятията - 2-ро тримесечие на 2022 г.
2. ИКТ решения и киберсигурност - 3-то тримесечие на 2022 г.
3. Изграждане на мощности за възобновяема енергия със съоръжения за локално съхранение - 4-то тримесечие 2022 г.
4. Разработване на иновации - 4-то тримесечие 2022 г.
5. Ресурсоемкост и кръгова икономика - 1-во тримесечие на 2023 г.
6. Технологична модернизация за семейни предприятия и творчески индустрии - 1-во тримесечие на 2023 г.
7. Внедряване на иновации в предприятията  - 2-ро тримесечие на 2023 г.

Абонатите на Fininfo.BG могат да намерят предварителна информация за всяка от тези процедури в нашата платформа, както и да разчитат на консултация и препоръка за доверени експерти за подготовка на проектните предложения. Разбира се, те ще са и сред първите, които ще научат точните условия и дати на обявяване на поканите. Тук можете да научите повече за услугата и как да се абонирате.