×

Новини

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ОТ БЛИЗО 210 МЛН. ЛВ.

24.08.2023

Фонд на фондовете увеличава средствата, които се предоставят на банките-партньори по Програма “Възстановяване” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“. Първоначално предоставеният ресурс беше инвестиран успешно, но търсенето по този инструмент продължава, което налага необходимостта от добавянето на свежи средства.

Програмата беше създадена с цел да подкрепя предприятията и да им помогне да се справят с последствията от пандемията, свързана с COVID-19. По програмата се отпускат кредити при изгодни условия: в кратки срокове, с минимална административна тежест, без необходимост от предоставяне на материално обезпечение и с възможност за гратисен период по главницата.

Одобрените банки ще получат допълнително финансиране в размер на 84,5 млн. лв., като така общите средства на програмата ще станат 333,8 млн. лв.

Очаква се допълнителният бюджет да е наличен през втората половина на септември, а малките и средни предприятия ще могат да се възползват от помощи в размер на близо 210 млн. лв. до края на 2023 г.