Новини

ДЯЛОВ КАПИТАЛ В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ ПО КЛИМАТА

11.11.2022

Европейския инвестиционен фонд чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи 5 фонда за дялово участие, които да инвестират в действия по климата за постигане на енергийните и климатични цели на ЕС: Growth Blue Fund I, PureTerra Ventures, Zintinus Fund I, SUMA Capital Climate Impact Fund III и Eiffel Transition Infrastructure Fund. За целта ЕИБ ще мобилизира 2,56 млрд. евро.

Това стана ясно по време на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP27), проведена през ноември.
 
Средствата ще се инвестират в иновации в храните, възобновяема енергия, енергийна ефективност, кръгова икономика, синя икономика и води.
 
Четири от петте споразумения с фондовете се подкрепят от програмата InvestEU. Средствата са разпределени както следва:
- 30 млн. евро за PureTerra Ventures – специализиран фонд, фокусиран върху водите в Европа, който подкрепя и развитие на водни технологии. Инвестира в МСП от ЕС.
- 75 млн. евро за Eiffel Transition Infrastructure Fund, който е предназначен да осигури капиталово мостово финансиране за инфраструктурни активи за възобновяема енергия в Европа.
- 39 млн. евро за Zintinus Fund I, който е фокусиран върху инвестиции в етап на растеж за иновации в устойчиви храни в цяла Европа, по-специално алтернативни протеини, функционални храни, чисто хранене и намаляване на хранителните отпадъци.
- 75 млн. евро за SUMA Capital Climate Impact Fund III, който е инфраструктурен фонд, насочен към преход към зелена енергия и проекти за кръгова икономика предимно в Испания.
- 28 млн. евро за Growth Blue Fund I, който е фокусиран върху синята икономика, устойчиви икономически дейности, свързани с океаните. Той ще инвестира основно в португалски МСП във всички сектори.

Информация и за други фондове за дялов капитал, вкл. за стартиращи компании, можете да намерите след вход в платформата. Все още нямате абонамент? Вижте опциите.