×

Новини

ЕК ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

09.12.2022

Европейската комисия одобри Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева.

Целта на програмата е да подпомага икономическото развитие чрез инвестиции в научни изследвания, научна инфраструктура, иновации, интелигентна индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото.

По програмата ще могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации, микро-, малки и средни предприятия (МСП), както и големи фирми в сътрудничество с МСП.

ПНИИДИТ има два главни приоритета:
- П1: Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема. Насочен е към развиване на капацитета на изградените в миналия програмен период Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), укрепване на капацитета на научните организации и висшите училища и засилване на сътрудничеството им с индустрията, внедряване и трансфер на технологии и знания между предприятията, изследователските центрове и сектора на висшето образование, както и тяхнта пазарна реализация.

- П2: Цифрова трансформация на публичния сектор. Насочен е към публичния сектор и развиване на неговия капацитет. Ще се подпомагат дигитализацията и киберсигурността.

Първите покани за кандидатстване ще бъдат обявени в началото на 2023 г.