×

Партньори за проекти

„Еко Пълдин“ АД

„Еко Пълдин“ АД

Биоинженерна компания

ЕКСПЕРТИЗА: Биологично третиране на органични отпадъци; възстановяване на деградирала почва; Пречистване на замърсени води; Защита на речни брегове и корита

„Еко Пълдин“ АД е сравнително млада българска компания, която предлага иновативна биотехнология за възстановяване качествата на ерозирали, замърсени, неплодородни почви, както и на такива, при които има опасност от свлачища. Правоприемник е на компания с над 10 години опит в областта на възстановяване качествата на ерозирали почви.

Работят и в областта на биологичното третиране на органични отпадъци с доказани полезни решения за:

  • Осигуряване на подобрена проходимост и обезмирисяване на градската канализационна система за обратни води;
  • Пречистване на спокойни води: замърсени водоеми, естествени езера и водни басейни;
  • Защита на речните брегове и корита чрез био-инженерна технология.

ЕКО ПЪЛДИН са доверен партньор за проекти на общините, ВиК дружествата, земеделците и всички организации, които реализират проекти с цел опазване на околната среда и възстановяване на биоразнообразието.