×

Новини

ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2023

02.02.2023

От началото на тази година има ново изискване към земеделските стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане в кампанията по Директни плащания 2023.

Всички земеделски производители следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ). Комуникация между администрацията и бенефициентите във връзка с подпомагането ще се осъществява през системата. В профилите на производителите ще се намира информация за интервенциите, по които са кандидатствали, уведомителните писма и други.

Регистрацията става с потребителско име и парола и въз основа на уникалния регистрационен номер (УРН) на кандидата в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол), а потвърждението на регистрацията се извършва лично в Областна дирекция на ДФЗ.

Регистрацията в СЕУ може да се извърши и на място в ОД на ДФЗ.