×

Партньори за проекти

„ЕнКоРа“ ЕООД

„ЕнКоРа“ ЕООД

Фирма за енергийно обследване на сгради и промишлени системи

ЕКСПЕРТИЗА: Обследване за енергийна ефективност на сгради и на промишлени предприятия, включително при участие по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз; Изготвяне на оценки за доказване на енергийни спестявания, Съдействие и изготвяне на Общински програми за енергийна ефективност, включително и на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива

Предимство на дружеството е двойната експертиза. Специализацията в енергийно обследване както на сгради, така и на промишлени системи, дава възможност за комплексен подход, прави го търсен и предпочитан партньор и го извежда на челна позиция в този бранш.

Екипът се състои от тясно специализирани инженери, квалифицирани специалисти с дългогодишен опит с възможност за цялостна проверка, анализ и оценка на енергийната система. Обектите, обследвани от дружеството включват: промишлени предприятия от различни сектори на производството, дружества за търговия с енергоносители, жилищни и обществени сгради, сгради в промишлени предприятия.

ЕнКоРа ЕООД имат опит в изпълнението на проекти по Държавен фонд „Земеделие“ и по Норвежкия фонд. Дружеството работи с партньори от чужбина, за които извършва енергийни обследвания на ръководените от тях предприятия в България, както и във връзка с програми за Трансгранично сътрудничество.
 

Fininfo.BG препоръчва компанията на всеки, който има нужда от специализирани услуги за енергийно обследване и изготвяне на оценка за енергийни спестявания.