×

Новини

Европейска зелена сделка! (European Green Deal)

Обновена на: 30.11.2023 06.01.2020

Европейската зелена сделка (European Green Deal) е стратегия на Европейската комисия (ЕК), която има за цел да трансформира Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. Стратегията включва мерки за насърчаване на ефективната употреба на ресурси чрез обръщане към чистата кръгова икономика и контролиране на замърсяването. Тя покрива всички сектори на икономиката, особено транспорта, енергетиката, земеделието, строителството и индустрии като стоманата, цимента, текстила и химикалите.

За постигането на заложените цели в зелената сделка ще са необходими съществени инвестиции, които ще изискват мобилизацията на държавния и на частния сектор. Поне 25% от дългосрочния бюджет на ЕС ще бъде изразходван за климатични мерки, а Европейската инвестиционна банка ще осигури допълнителна помощ.

В допълнение, като мярка за защита на  бизнеса на ЕС, който се опитва да бъде по-природосъобразен, се предвижда въвеждане на нови данъци за замърсяващи чуждестранни компании извън ЕС (граничен въглероден данък).

Ще се реформира и системата за търговия с емисии, която облага индустриите.