×

Новини

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ОТГОВОР НА КОРОНАКРИЗАТА

24.11.2020

В отговор на кризата, която настъпи в резултат от корона вирус пандемията, Европейския съюз създаде финансовия инструмент REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), който има за цел да продължи и разшири мерките за реакция и възстановяване.

Пакетът REACT-EU добавя допълнителни средства към бюджета за периода 2014 — 2020 г. от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
За България се планира предвиденият бюджет да бъде разпределен по оперативните програми, както следва:
-Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 391 166 000 лева;
-Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 391 166 000 лева, като се предвижда той да бъде увеличен с още 80 млн. лева за подпомагане на здравеопазването, осигуряване на допълнителни възнаграждения на работещия на първа линия медицински и немедицински персонал, осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда;
-Оперативна програма „Региони в растеж“ – 285 551 180 лева;
-Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 176 024 700 лева;
-Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – 39 166 600 лева.
REACT-EU ще предоставя финансиране за инвестиции в подкрепа на създаване и запазването на работни места, мерки за младежка заетост, подпомагане на здравната система и предоставяне на оборотен капитал и инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия. Подпомагането ще бъде насочено към всички сектори на икономиката.