×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

21.01.2020

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава да предоставя финансиране за бизнес консултации за развитие на малките и средни предприятия (МСП) в България и през настоящата 2020 година.

Продължава приемането на проекти (с финансиране по линия на програма Хоризонт 2020 чрез ЕБВР) от МСП с до 3000 служители, които отговарят на изискванията за наличие на иновативен капацитет (с намерение за въвеждане на иновация; или с 20% ръст на оборота или персонала; или с разходи за развойна дейност от поне 5% от общите оперативни разходи; или с награда за развойна дейност или иновация; или с регистрирано технологично право (патент, дизайн, сертификат за защита, и др.); и т.н.).

Подновява се финансирането с ресурси от Европейската инвестиционна банка (за кандидати, които имат мин. 10 души персонал, 2 млн. лв. оборот от предходна година)