×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕИФ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

08.12.2022

България подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за допълнително финансиране от 360 млн. лв., които са предназначени за родните предприемачи. Споразумението е сключено в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е част от т.нар. „Програма за икономическа трансформация“ в рамките на Компонент 3 от НПВУ - „Интелигентна промишленост“.

Средствата ще бъдат предоставени под формата на три капиталови инструмента: гаранционен, дългов и дялови инвестиции, които ще допълват безвъзмездното финансиране по мерките на НПВУ. Инструментите ще се изпълняват в сферите на иновациите, растежа и климатичната неутралност, както и цифровата трансформация:
- Гаранционен инструмент за растеж, за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
- Дългов инструмент - предоставен под формата на кредити по гаранционния инструмент за растеж, за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
- Дялови инструменти за растеж, за иновации и за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация.

Инструментите ще бъдат управлявани от ЕИФ, а България е ангажирана с тяхното изпълнение.