×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИТЕ

18.02.2022

Европейската комисия одобри работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2022 г. Тя разполага с бюджет от 1,7 млрд. евро и е насочена към подпомагане на стартъпи, малки и средни предприятия, изследователски организации и университети с цел растеж и излизане на нови пазари.

Очаква се ЕСИ да подкрепи чрез грантове и дялови инвестиции проекти в различни направления, включително за извършване на проучвания с потенциал за технологичен пробив, пазарно реализиране на иновации, разработване на иновативни продукти и услуги и др. Финансирането варира според направленията, като безвъзмездната подкрепа е до 4 млн. евро, а дяловите инвестиции – до 15 млн.

Първите покани за кандидатстване по програмата ще бъдат отворени през март т.г. Следете платформата на Fininfo за допълнителна информация.