×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБНОВЛЕНИЕ НА СГРАДИ

29.08.2022

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекти на документации за кандидатстване по две процедури за „саниране“ на сгради, част от нежилищния сграден фонд на страната.

Според предварителните условия, микро, малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна или регистрирани в държава - членка на Европейското икономическо пространство след 31.12.2019 г., още тази есен ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране между 100 000 лв. и 2 500 000 лв. Финансовата подкрепа е за изпълнение на мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма, които са собственост на кандидатите. Ще могат да се въвеждат и ВЕИ, но само ако са за собствено потребление и енергията е с цел отопление, охлаждане, вентилация на сградата, гореща вода за битови нужди и осветление.

Повторно обществено обсъждане върви и по другата процедура, по която ще се финансират общини и държавни администрации за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за обществено обслужване, култура, изкуство или спорт. Финансирането е за всички общини и ще бъде в диапазона от 200 000 до 8 000 000 лв. за проект. 

Ефектът от въвеждане на мерките за всички сгради трябва да бъде достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение „В“, както и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. На етап кандидатстване всички сгради трябва да имат актуално обследване за енергийна ефективност.

И двете процедури са отворени за коментари и предложения до 25.09.2022 г. След приключване на обществените обсъждания и одобрение на окончателната документация, процедурите ще бъдат отворени за кандидатстване.
 

Напомняме на всички желаещи да кандидатстват, че е време за подготовка!
За насоки и подкрепа ви препоръчваме да се свържете директно с някои от нашите доверени 
консултанти
Fininfo.BG е информационен партньор на много компании и организации, които ще имат нужда от вашата експертиза, оборудване и услуги за изпълнение на горните проекти. Ако желаете да се включите, вижте нашата нова 
партньорска програма.