×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИ

30.06.2023

Публикувани са указанията за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции.

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) е подход за използване на потенциала на териториите чрез диалог и сътрудничество между институциите и заинтересованите страни.

Концепциите за изпълнение на ИТИ ще се финансират от бюджетите на програмите: „Развитие на регионите“ (водеща), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г.

Общият финансов ресурс за изпълнението на ИТИ е над 2.6 млрд. лв., и е разпределен по финансиращи програми и по региони за планиране.
Подходът ИТИ ще се изпълнява в две фази.

В първа фаза се създават партньорства и се подават Концепции за ИТИ. Концепциите включва една или повече проектни идеи, за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране.

Концепциите са два типа – комбинирани и некомбинирани, като с приоритет ще бъдат комбинираните.

Срокът за кандидатстване с концепции е 27 септември 2023 г.

Във втора фаза ще се обявяват покани за кандидатстване с проектни предложения от съответните Управляващи органи на участващите програми за финансиране, по одобрените във Фаза 1 концепции.
 

Повече за подхода Интегрирани териториални инвестиции може да прочетете тук.

Екипът от доверени консултанти на Fininfo.BG е на разположение на всички, които желаят да научат повече и да структурират своите интегрирани проектни предложения.