×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

11.05.2023

Одобрените кандидати за финансиране по процедурата за „ИКТ решения и киберсигурност“, която се изпълнява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), са в етап на подписване на договорите за безвъзмездна помощ. Първите покани за представяне на документи за договор са изпратени до 750 фирми, а в близките дни и останалите 849 кандидати ще получат такива писма.

Припомняме, че по тази програма се подкрепят услуги за изработка на сайтове, онлайн магазини, дигитален маркетинг, информационна и киберсигурност, системи за бизнес анализи, вътрешни мрежи за споделяне на информация и др. ИТ решения за бизнеса. Финансирането е между 3 000 и 20 000 лв., в размер на 100% (не се изисква съфинансиране от компаниите).

За информация – по процедурата бяха подадени 7600 предложения, от които само 1599 са одобрени за финансиране.

Проектите по първата процедура от НПВУ „Технологична модернизация“ вече се изпълняват. По нея кандидатстваха над 2500 фирми, но са одобрени и са сключени договори с 911 от тях. Проектите включват инвестиции в машини, съоръжения и оборудване за модернизиране на производствените процеси в предприятията. Също така ще се въвежда използването на специализиран софтуер, ERP / CRM / MOM/MES системи. Финансирането е между 35 000 и 700 000 лв., в зависимост от големината на предприятието, като безвъзмездната помощ е между 30% и 50%, в зависимост от региона, в който се изпълнява инвестицията.

Към момента има още 4 активни процедури, с финансиране от НПВУ, които са насочени към бизнеса:
- „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ – до 12.05.2023 г. 
- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ – до 15.05.2023 г.
- „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – до 15.06.2023 г.    

Приемат се проекти и за инвестиции и в други сфери:
- образование – за изграждане на училищна STEM среда, ремонтни дейности и енергийна ефективност в образователната инфраструктура;
- наука и бизнес – за изграждане на центрове за високи постижения;
- за домакинствата – използване на ВЕИ за домовете и енергийно обновяване на сградите.

Абонатите на ФИНИНФО.БГ могат да намерят детайлна информация за всички цитирани процедури в платформата.