Новини

Финансиране за малките и средни предприятия (МСП)

06.01.2020

През 2020 г. приключва настоящият програмен период за финансиране на бизнеса със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК).

По данни на Министерство на икономиката от 2014 г. досега по програмата са финансирани почти 2500 предприятия. Договорени са 78% от предвидените средства, а са изплатени 45% от бюджета за седемгодишния период (или 1.2 млрд. лв.).

До края на програмния период ще бъдат обявени още две схеми за финансиране: „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Дигитализация на малки и средни предприятия“.