×

Новини

Финансиране за малките и средни предприятия (МСП)

Обновена на: 08.12.2020 06.01.2020

През 2020 г. приключва настоящият програмен период за финансиране на бизнеса със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК).

По данни на Министерство на икономиката от 2014 г. досега по програмата са финансирани почти 2500 предприятия. Договорени са 78% от предвидените средства, а са изплатени 45% от бюджета за седемгодишния период (или 1.2 млрд. лв.).

До края на програмния период ще бъдат обявени още две схеми за финансиране: „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Дигитализация на малки и средни предприятия“.


Още по темата

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА ПО ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

18.03.2020

Представяне на актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа за наетите лица по имейл.

още +

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2021 –…

02.04.2020

Вече е готов първият проект на новата Програма за Иновации и конкурентоспособност 2021‐2027 (ПИК 2021-2027)

още +