×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП ПОД ФОРМАТА НА ЗАЕМИ ПРИ ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ

15.09.2022

Уникредит Булбанк, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, осигурява 1 млрд. евро за малки и средни предприятия (МСП) в България. Средствата ще се предоставят под формата на заеми с преференциални лихви при изгодни условия. Те ще помогнат на фирмите да инвестират в своето развитие и растеж в средносрочен и дългосрочен план.

Това стана възможно след извършването на три операции по синтетична секюритизация за кредитен портфейл. Осигуряването на средствата е част от рамковото гаранционно споразумение подписано между Уникредит Груп и Европейския инвестиционен фонд през месец май 2021 г. в подкрепа на МСП, засегнати от пандемията от COVID-19.

До 75% от средствата са обезпечени от Европейската инвестиционна банка с подкрепата на Европейския гаранционен фонд. Предоставянето на заеми по тази процедура се очаква да започне скоро.