×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ

09.10.2023

Работодателите отново могат да кандидатстват за финансова помощ при наемане на младежи до 29 годишна възраст чрез Агенцията по заетостта. Този път средствата се отпускат по проект „Младежка заетост+“, част от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Те са предназначени за разкриване на нови работни места, за стажуване или обучение по време на работа.

Проектът е продължение на вече приключилата процедура „Нова възможност за младежка заетост“ и цели да повиши конкурентоспособността на хората между 16 и 29 години, като им даде възможност да натрупат ценен професионален опит, за да се реализират на пазара на труда.

В ход е още един инструмент за подобряване квалификацията и уменията на хората в трудоспособна възраст у нас.

Агенцията по заетостта приема заявления от фирми и образователни институции за провеждане на обучения с ваучери по проекти, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход.

Курсове за професионална компетентност за безработни и заети лица могат да бъдат провеждани от организации, училища и професионални гимназии, в съответствие с чл. 9 от ЗПОО.

За организиране на обучения по ключови компетентности допустими кандидати са юридически лица, които разполагат с подходяща материално-техническа база и/или собствена цифрова система за дистанционно обучение.
 

Подробна информация относно условията за кандидатстване и изплащане на безвъзмездната помощ по двете процедури Младежка заетост+ и Регистрация на доставчици за обучения е достъпна за абонатите на Fininfo.BG.